4.jpgnarciszok.jpg

CHE Homeopátiás Magániskola

A CHE Homeopátiás Magániskola képzési programja a neves brit homeopátiás főiskola, a The Centre for Homeopathic Education első európai akkreditált programja.  A londoni iskolának eddig csak New Yorkban és Budapesten létezik akkreditált képzése.

 

A homeopátiás gyógyítás a modern orvoslástól különálló, egyedi kompetenciákat igénylő, önálló szakma. 

 

A CHE-ben olyan, klinikai gyógyításra felkészült klasszikus homeopata szakembereket képzünk, akik rendelkeznek az önálló homeopátiás praxis működtetéséhez szükséges alapvető egészségügyi, homeopátiás, segítő terapeuta és tudományos kompetenciákkal, valamint a betegek legjobb ellátása érdekében képesek együttműködni mind a hagyományos orvoslást folytató kollégákkal, mind a komplementer terapeutákkal. 

 

A hallgatók 1000 órás képzésben részesülnek, melynek keretében tanulnak anatómiát, élettant, kórélettant, modern gyógyszertant, a homeopátia elméletét és filozófiáját, a homeopátiás gyógyítás módszertanát, a homeopátiás szerek gyógyszertanát, természettudományos ismereteket, tudományos kutatási módszertant és más, a segítő terapeuta munkához szükséges kiegészítő tantárgyakat és több száz óra szakmai gyakorlatot is szereznek.

 

Az egészségügyi előképzettséggel rendelkezők az egészségügyi  tárgyak óralátogatása és vizsgái alól felmentést kapnak; a homeopátiás és kiegészítő tantárgyakat azonban a szigetországban jól bevált modell alapján már a nemorvos végzettségűekkel együtt tanulják.

 

A legjobb eredménnyel, azaz "A" szinten végzett hallgatók brit magándiplomát és automatikus angliai működési engedélyt kapnak.  Európa több országában hagyományos orvosi diploma nélkül is alapíthatnak magánpraxist, ahol a helyi szabályozások ezt lehetővé teszik.

 

A homeopátia itthon és az európai kontinens több országában (például Franciaországban, Szlovéniában, Ausztriában és Oroszországban) orvosi diplomához kötött tevékenység. Az európai kontinens összesen húsz országában (például Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Finnország, Portugália, Horvátország) azonban megfelelő homeopátiás egészségügyi szakképzettséggel is engedélyezett, néhány országban pedig (például Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában) nővéri vagy gyógyszerészi végzettséggel is praktizálható.

 

Hosszútávú célunk olyan, sikeres homeopátiás magániskola működtetése, amely Magyarországon, Angliában és több más európai országban elismert felsőszintű homeopátiás szakképesítést ad és végzett hallgatói sikeres homeopata gyógyító szakemberekként működnek Magyarországon és Európában. 

 

Célunk továbbá az iskola keretében olyan gyakorlati, illetve tudományos kutatási célú projektek megvalósítása, amelyek a hallgatók gyakorlati illetve továbbképzésének elősegítésén kívül szélesebb értelemben a magyar és európai társadalom javára is szolgálnak.

 

Mint iskola, és mint szakemberek, tisztelettel tekintünk más gyógymódot alkalmazó gyógyító kollégáinkra és intézményeikre és az együttműködés szellemében dolgozunk.