4.jpgnarciszok.jpg

Állásfoglalások

Válasz az ausztrál NHMRC tanulmányra a homeopátiáról

 

Az ausztrál kormány nemrég elmarasztaló jelentést közölt a homeopátiáról, melyről a HVG is hírt adott.  Erre itt szeretnénk reagálni.  A HVG nem ellenőrizte le, hogy az általa leadott cikkben idézett ausztrál vizsgálat már rögtön a megjelenése után tudományosan diszkreditált lehet, tudományhoz nem méltó részrehajlása és súlyos metodikai hiányosságai miatt.

 

Egy példa, hogy az ausztrál vizsgálat figyelmen kívül hagyott minden olyan tanulmányt és klinikai vizsgálatot, melyben kevesebb, mint 150 főn tesztelték a gyógymódot, még akkor is, ha ezek a világ legrangosabb szaklapjaiban - Lancet, British Medical Journal, Pediatrics, European Journal of Pediatrics, Cancer, Chest, Rheumatology - publikált magas minőségű vizsgálatok voltak. 

 

Tudta, hogy ha a hagyományos orvosi kezelésekre rendelkezésre álló evidenciákat nézzük, 150 fős minimum követelményekkel csupán elenyésző számú orvosi kezelés menne át a rostán? 

 

Amikor a BMJ Klinikai Evidencia munkacsoportja megvizsgálta a hagyományos orvosi kezelések megbízható bizonyítékokkal alátámasztott evidenciabázisát, a megvizsgált kb. 3,000 kezelés közül csak azok 11 százalékát találta jótékony hatásúnak (1); és meg kell jegyezni, hogy ebben a vizsgálatban a BMJ a 20 fős részvételt tartotta ésszerűnek (2).  Amennyiben a BMJ is az ausztrál kormányéhoz hasonló minimum követelményeket támasztana, abban az esetben az orvosi kezelések már csak 1-5 százalékát tekinthetnénk „hatásosnak” és szinte minden sebészeti eljárás „bizonyítatlannak” minősülne. 

 

A tanulmány összesen öt súlyos kutatás-módszertani hibát tartalmaz, ezek:

  1. Fontos és minőségi randomizált placebo kontrollált vizsgálatok kihagyása a vizsgálatból. Az 1. szintű vizsgálatok nem teljes körének bevonása.
  2. Kétes bizonyíték. Miért csak szisztematikus átekintéseket vizsgált a NHMRC, amikor ezek megbízható bizonyítékként felhasználható gyenge pontja jól ismert.
  3. Szelektív kutatás. A kutatás egyrészt csak bizonyos adatbázisokra koncentrálódott, és a nem angol nyelven publikált kutatásokat is figyelmen kívül hagyta.
  4. Előzetes szakvélemény figyelmen kívül hagyása. A három felkért szakértő közül ketten előzetes aggodalmukat fejezték ki a kutatás módszertanával és az adatok szelektív elemzésével kapcsolatban; ezeket a NHMRC figyelmen kívül hagyta.
  5. Szakértelem hiánya. Homeopátiás szakértő nem vett részt a tanulmány összeállításában.

 

A tanulmányból tehát nem vonható le érvényes következtetés, maximum annyi, hogy ebben az esetben az NHMRC a saját etikai és kutatás-minőségi követelményeit is áthágta.

 

Indiában évente tizenkét magyarországnyi, azaz 120 millió embert kezelnek csak homeopátiával. Svájc, a racionális ország is lerakta a voksot a homeopátiás gyógymód értéke mellett miután objektíven értékelte a gyógymód eddigi eredményeit.  

 

  1. A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület állásfoglalása, amit mi is támogatunk
  2. A brit Homeopátiás Kutató Intézet válasza