4.jpgnarciszok.jpg

Tanrend

Négyéves képzésünk a krónikus betegségek önálló, illetve a modern egészségüggyel együttműködésben történő homeopátiás gyógyítását tanítja.  Felkészít az önálló praxis mindennapi - szakmai és személyes jellegű - kihívásaira. 

 

CHE négyéves áttekintő tanrend (kép).jpg

  

 

CHE négyéves Homeopátiás Tanácsadó

képzés áttekintő tanrendje 

A következő elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanítjuk a négy év alatt összesen 1000 órában:


I. Egészségügyi tantárgyak az egészségügyi szakdolgozók középfokú egészségügyi modulvizsgájára felkészítő tanrend szerint egészségügyi képzettséggel nem rendelkezők számára; különös tekintettel kiegészítve a holisztikus anatómia és élettan szemléletével és a komoly betegségre utaló ún. alarmírozó jelekkel és tünetekkel; valamint haladó kórtani képzés a modern kor jellegzetes kórképeiről hagyományos és holisztikus nézőpontból. (kb.200 óra)  Megj.: Az egészségügyi ismeretek a harmadik/negyedik évben zajló gyakorlati klinikai képzés összesen 400 órája során kerülnek elmélyítésre, további fejlesztésre és biztos kézzel történő gyakorlati alkalmazásra.

 1. ENKK egészségügyi modulvizsgára való felkészítés
  - anatómia, élettan és kórélettan
 2. Haladó kórélettan és klinikum
  - alapvető betegvizsgálat homeopátiás nézőpontból
  - haladó kórélettan: gyakori gyermek és felnőtt kórképek megértése és modern orvosi kezelésük áttekintése: légúti betegségek, bőrgyógyászat, mozgásszervek, emésztőrendszer, nőgyógyászat, endokrinológia, pszichiátria;
  - komoly betegségre utaló, ún. alarmírozó jelek és tünetek;
  - holisztikus megközelítések a kórtanban
  - bevezetés az allopátiás gyógyszertanba

II. Homeopátiás filozófia és módszertan (kb. 200 óra):

 1. homeopátiás filozófia Hahnemanntól a homeopátia klasszikusain át (Bönninghausen, Boger, Kent, Hering, Allen, Eizayaga, Burnett) a kortárs klasszikusokon át a modern homeopátiás rendszertani gondolkodókig (Scholten, Sankaran)
 2. humán patogenetikai vizsgálatok (provingok)
 3. tünettan, a homeopátiásan értelmezhető tünetek és hierarchiájuk
 4. klasszikus és modern esetfelvételi metodikák
 5. klasszikus gyógyszerválasztási stratégiák
 6. klinikai homeopátiás módszerek
 7. modern rendszertani gondolkodásmód és módszerek (Scholten, Sankaran és mások)
 8. célzott szerválasztási technikák és stratégiák pl. organotróp, izopátiás, etiológiai, detox
 9. a potenciaválasztás és adagolás módszertana
 10. az esetkövetés módszertana
 11. a miazmák - epigenetikai profilok - klasszikus és modern nézőpontból
 12. a gyógyulási folyamat felismerése és törvényei
 13. a homeopátiás kezelés hagyományos orvosi kezeléssel való integrációja
 14. homeoprofilaxis
 15. többrétegű patológia, toxikus és iatrogén állapotok kezelése
 16. homeopátiás szoftverek használata a modern klinikai gyakorlatban


III. Homeopátiás gyógyszertan (materia medica) (kb. 150 óra)

 

 1. nagy Hahnemanni polikresztek gyógyszerképei és indikációi
 2. más ún. klasszikus szerek gyógyszerképei és indikációi
 3. "modern" szerek gyógyszerképei és indikációi
 4. nozódák gyógyszerképei és indikációi, közös és egyedi jellemzői
 5. az ásványi, növényi, állati szerek, imponderabiliák és nozódák indikációinak felismerése a betegben
 6. az ásványi birodalom szereinek közös és egyedi jellemzői az elemek periódusos rendszerében
 7. a növényi birodalom szereinek közös és egyedi jellemzői a botanikai besorolások rendszerében
 8. az állati birodalom szereinek közös és egyedi jellemzői a zoológiai besorolások rendszerében
 9. komplex készítmények, polipatika a világban
 10. bevált klinikai indikációk gyakran előforduló betegségekre, tünetcsoportokra


IV. Gyakorlati képzés (kb.400 óra), beleértve:

 1. teljes holisztikus anamnézisfelvétel
 2. holisztikus esetelemzés
 3. szerválasztási stratégiák - klasszikus és modern
 4. potencia és adagolás a gyakorlatban
 5. esetkövetés
 6. a gyógyuló beteg elvárásainak menedzselése
 7. a gyógyulási folyamat felismerése, indikációi
 8. súlyos esetek követése/technikái
 9. teendők akut vészhelyzetekben és együttműködés a hagyományos sürgősségi orvosi ellátással
 10. potencia és adagolás módosítása hagyományosan gyógyszerezett betegek esetén
 11. orvos tanári felügyelet alatt tartott oktató klinikai gyakorlat
 12. együttműködés a hagyományos orvosi és más gyógyító kollégákkal a beteg kezelése során

 

V. Kiegészítő tantárgyak (kb.50 óra)

 1. tudományos kutatási ismeretek és alkalmazásuk a homeopátiás praxisban
 2. a bizonyítékon alapuló orvoslás kritikája és határai
 3. a homeopátiás témájú tudományos kutatások eddigi eredményei
 4. a kutatások kritikus értékelése
 5. bevezetés a botanikába, állattanba és ásványtanba
 6. kommunikáció a beteggel
 7. a magánember-terapeuta határtartás kérdései
 8. önreflexió és önfejlesztés
 9. gyógyítói etika és jogi vonatkozások
 10. praxisépítés és menedzsment, jogi és vállakozási ismeretek
 11. a homeopátiához jól kapcsolódó más holisztikus gyógymódok 
 12. együttműködés más gyógyító szakmákkal