4.jpgnarciszok.jpg

Tudományos evidencia

Egy gyógymód tudományos bizonyítottsága többek között e három elfogadott módon megközelíthető:

 

a)     Placebón felüli klinikai gyógyító hatás bizonyítása (klinikai kutatás)

b)     Biológiai hatás bizonyítása (alapkutatás)

c)     Hatásmechanizmus bizonyítása/megértése (alapkutatás)

 

A tudományos kutatási eredmények megbízhatósága nagyban függ a bizonyításra választott kutatási módszertől.  Ennek durván leegyszerűsített példája, hogy az eredmények mennyire különbözőek lesznek, ha a mágneses erő létezésének demonstrációjához vasat vagy alumíniumot használunk a mágnessel szemben, vagy ha egy haditengerészeti parancsot jelző zászló létezését a vak vagy a látó szemünkkel ellenőrizzük a hajótávcsövön keresztül...

 

Ha tehát a homeopátiát akarjuk tesztelni, egy egyénre szabott gyógymód tesztelésének lehető legoptimálisabb módját kell megtalálnunk. A hagyományos orvoslás által a homeopátiára erőltetett, tömegekre jól használható, de egyéni gyógymódok tesztelésére kevéssé alkalmas evidencia formák - placebó-kontrollált duplavak vizsgálatok és metaanalízisek - erre nem optimálisak.  Az egyéni gyógyulásra és ennek jellemzőire koncentráló módszerek – obzervációs tanulmányok, esettanulmányok, esetsorozatok, kvalitatív vizsgálatok – optimálisabbak, ezek eredményeit azonban a jelenlegi tudományos megközelítés kevesebbre értékeli.

 

A hivatalos tudomány által leértékelt tény, józan paraszti ésszel mégis evidenciának minősül az a 120 millió beteg, akiket az Indiai kormány komplementer medicina minisztériumi irányítással kizárólag homeopátiával lát el, illetve az a 100 millión felüli számú művelt európai polgár, akik nagy része úgy veszi igénybe a homeopátiás kezelést, hogy ezt ráadásul saját zsebéből fizeti. Széchenyiről, Kossuth-ról, Deák Ferencről és más nagy magyar homeopátia-használó kiválóságokról nem is beszélve...

 

Nézzük tehát, 2015-ig milyen bizonyítékok állnak rendelkezésünkre a homeopátiás gyógymód használatának alátámasztására.

 

(a) Amennyiben a homeopátiás kezelés placebón felüli klinikai gyógyító hatásának bizonyítékait vizsgáljuk


Először is, a tudományos világ által manapság előnyben részesített randomizált placébó kontrollált vizsgálatok - amelyek szabvány gyógyszert tesztelnek, szabvány betegekre, szabvány környezetben - kevésbé alkalmasak az egyénre szabott terápiák, mint a homeopátia, eredményességének tesztelésére. 

 

Másodszor, a homeopátia elleni előítélet miatt a homeopátiás vizsgálatok még szigorúbb szakértői szűrőn mennek át, mint a hagyományos orvosi klinikai vizsgálatok.   

A fentiek  ellenére a homeopátia - placébót felülmúló - klinikai hatását konkluzívan bizonyító minőségi klinikai vizsgálatok nyolcszor annyian vannak, mint a negatív eredményt hozók miután leszámítottuk a nem értelmezhető vizsgálatokat; ez a hagyományos orvoslásra is jellemző arány (http://www.facultyofhomeopathy.org/research/).

 

A homeopátia a létező metaanalízisek eredményeinek mérlegelése alapján is placebón feletti hatásúnak, és klinikailag eredményesnek mondható:

 1. Journal Systemic reviews:  „Megállapításaink konzervatívan ugyan, de azt sugallják, hogy az általunk vizsgált kórképek nagy többségében az  egyénre szabott homeopátiás kezelésnek kimutatható, konkrét hatása van” – Mathie et al (2014) 32, egyénre szabott homeopátiás kezelést vizsgáló placebó-kontrollált vizsgálatot elemezve.  Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142/abstract

 2. Forsch Komplementmed:„A homeopátiás kezelés eredményessége klinikai evidenciával alátámasztható, szakszerű használata biztonságos” - Bornhöft et al (2006): A Bundesamt für Gesundheit, Svájc egészségügyi főhatósága megrendelésére készült tudományos tanulmány 22 szisztematikus áttekintést és 4 metaanalízist vizsgált Forsch Komplementmed2006;13 Suppl 2:19-29. Epub 2006 Jun 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077
 3. Lancet:  „A homeopátiás szerek hatása 2,45-ször nagyobb volt, mint a placébóé. - Linde et al. (1997) A homeopátia klinikai hatása tényleg placébó hatás? A placébó-kontrollált vizsgálatok metaanalízise.  186 vizsgálat, ebből csak 89 (48%) felelt meg a metaanalízisba kerülés szigorú feltételeinek. Lancet, September 20, 1997, 350:834-843.

 4. BMJ: “107 vizsgálat közül 76%, azaz 81 vizsgálat mutatta ki a homeopátiás szerek eredményességét. A legjobb 22 vizsgálat közül 68%, azaz 15 vizsgálat  mutatott ki eredményességet.” A vizsgálatot három holland nem-homeopátiás orvosprofesszor végezte; az eredmények őket is meglepték. - Kleijnen et al (1991) British Medical Journal, February 9, 1991, 302:316-323.

 

A sajtó által sokszor idézett, a homeopátiát placebónak kikiáltó  2005-ös Shang & Egger cikk átláthatatlan jellege és súlyos részrehajlása miatt diszkreditálttá vált –  többek között a semlegességéről híres Svájc Health Technology Assessment-je is leminősítette – így mi is elvetjük.

‘Nem láttam még Edzard Ernst-nél nyilvánvalóbban elfogult tudományos írót’’  írja Robert Hahn, a svéd Linkoping University aneszteziológus professzora. Hahn szerint „a homeopátiás szerek klinikai vizsgálatai legtöbbször placebó feletti hatást produkálnak; az ezzel ellentétes álláspontot képviselő kutatók más által minőséginek tartott vizsgálatok értéktelenné nyilvánításával, virtuális adatok használatával és a célnak nem megfelelő statisztikai módszerek alkalmazásával támasztják alá kijelentéseiket. http://www.karger.com/Article/Pdf/355916. 

 

A fenti metaanalízisek eredményei alapján a homeopátia placebón felüli hatásossága gyengén ugyan, de bizonyított.

Bár a kisebb számú kutatás miatt a homeopátiára vonatkozó százalékok kevésbé megbízhatónak tekinthetőek, a homeopátia eredményessége az eddigi kutatások alapján a hagyományos orvoslás eredményességéhez igen hasonló eloszlást mutat:

 

 1. A hagyományos orvosi beavatkozások eredményessége az akadémikus orvoslás saját elemzése szerint, a BMJ által kiválasztott 3000 randomozált klinikai vizsgálat alapján: 50%-nak nem ismert az eredményessége,  41%-a jótékony hatású (egyértelműen jótékony, valószínűen jó, és„még megéri az okozott kárt”) és 8%-uk nem jó hatású (5%-nál nem valószínűsíthető jó hatás és 3% egyértelműen káros hatású) (British Medical Journal clinical evidence portal, http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html)
 2. A homeopátiás kezelés eredményessége a homeopátiás szakma kutatóinak elemzése szerint: Elismert, szakértői bírálatot alkalmazó szakmai folyóiratokban 61 különböző  betegség kategóriában 2014 végéig 189 homeopátiás témájú randomozált klinikai vizsgálat került publikálásra, ebből 104 volt placébó-kontrollált.  Ha csak az utóbbikat vesszük, ezeknek 54%-a volt non-konkluzív (nem vonhatók le statisztikailag szignifikáns következtetések), 41%-uk egyértelműen a placébónál magasabb gyógyító hatást mutatott ki  és 5%-uk nem mutatott ki a placébónál nagyobb hatást. (http://www.facultyofhomeopathy.org/research/)

 

A klinikai vizsgálatokon kívül a homeopátiás praxisokban világszerte többszázezres, ha nem milliós számban állnak rendelkezésére homeopátiával gyógyult eseteket bemutató esettanulmányok és esetsorozatok; ilyenek  az orvostudomány saját evidenciabázisában is szerepelnek.

(b) Amennyiben a homeopátia biológiai hatásának bizonyítékait vizsgáljuk, alább egy pár példa a homeopátia biológiai hatását egyértelműen kimutató, növényeken és humán sejteken végzett vizsgálatokra:

 1. A homeopátiás Gelsemium befolyásolja a génkifejeződés (génexpresszió) folyamatát; több potenciában is bizonyítottan gátló hatást gyakorol bizonyos génekre. Extreme sensitivity of gene expression in human SH-SY5Y neurocytes to ultra-low doses of Gelsemium sempervirens. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014, 14:104  doi:10.1186/1472-6882-14-104

 2. Homeopátiás Conium és Thuja Petri csészében sejtölő hatást fejt ki emberi rákos sejtekre; az egészségesekre nem. Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells, Frenkel et al, Int J Onc, 2010 Feb;36(2):395-403.

 3. A homeopátiásan higított Sulphur és Arsenicum hatással van a Menta növény növekedési változóira, azaz a növény olajtartalmára és és gyökér ill. csíra-szárazanyag tartalmára.  Bonato, Proanca, Reis DOI: 10.4025/actasciagron.v31i1.6642 Acta Scientiarum.

(c) Amennyiben a homeopátia pontos hatásmechanizmusát vizsgáljuk:

Gondolatébresztő:  Nem értékesebb-e megfigyelések és tapasztalat során különbséget tenni a valós és valótlan jelenségek között, mint a ’lehetetlenről’ alkotott elméleteink alapján dönteni?  Talán hagyjuk abba a műtétek során használt altatásos érzéstelenítést, mert fogalmunk sincs, hogyan működik? 

„Az általános anesztézia pontos hatásmechanizmusa a felfedezése óta eltelt 150 év után is rejtély számunkra.” A tudósok még ma is fejlesztik az altatott betegek tudatszintjének állapotát pontosan mérő módszereiket és eszközeiket. - Michael Alkire, a University of California Irvine School of Medicine aneszteziológusa, The Encyclopedia of Consciousness


Empirikus megfigyeléseink és 250 év tapasztalati igazolás alapján mondhatjuk, hogy a homeopátia a hasonlóság természeti törvénye alapján működik, mely szerint élő szervezetben a gyengébb dinamikus hatást tartósan kiolthatja egy másik, hozzá nagyon hasonló, de erősebb, csupán jellegében különböző hatás. 

 

Példa erre, amikor a kanyaró megjelenése kioltja, azaz meggyógyítja a krónikus herpeszes bőrkiütést vagy a krónikus vöröses bőrkiütést (Hahnemann: Organon).   A mai orvostudomány is használja a hasonlóság törvényével való gyógyítás módszerét, amikor sugármérgezés esetén a rádióaktív anyag nem sugárzó, stabil izotópját használják kezelésként, vagy ahogy a metanolmérgezést etanollal kezelik.

 

Egyre közelebb járunk a hasonlóság alkalmazásának és ezzel a homeopátia hatásmechanizmusának pontos megértéséhez.  Eddigi alapkutatásaink eredményei arra mutatnak, hogy a homeopátia hatásmechanizmusát nem kémiai, hanem fizikai jelenségekkel tudjuk majd egyszer egészen pontosan is megmagyarázni.  

 

A homeopátiás gyógyszerekben bizonyos higítás felett az eredeti anyag egyetlen molekulája sem fellelhető, a világon azonban már hat különböző nanotechnológiai laboratórium is kimutatta, hogy ezekben a magasan dinamizált homeopátiás higításokban fellelhetők az eredeti anyag ún. nanorészecskéi.

 1. Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, Kane SG. Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: a nanoparticulate perspective. Homeopathy 2010; 99(4): 231e242.   
 2. Upadhyay RP, Nayak C. Homeopathy emerging as nanomedicine. Int J High Dilution Res 2011; 10(37): 299e310.  
 3. Elia V, Ausanio G, Gentile F, Germano R, Napoli E, Niccoli M. Experimental evidence of stable water nanostructures in extremely dilute solutions, at standard pressure and temperature. Homeopathy 1/2014; 103(1): 44e50.   
 4. Stovbun SV, Kiselev AV, Zanin AM, et al. Effects of physicochemical forms of phenazepam and Panavir on their action at ultra-low doses. Bull Exp Biol Med Aug 2012; 153(4): 455e458.   
 5. Demangeat JL. NMR relaxation evidence for solute-induced nanosized superstructures in ultramolecular aqueous dilutions of silicalactose. J Mol Liq 2010; 155: 71e79.   
 6. Barve R, Chaughule R. Size-dependent in vivo/in vitro results of homoeopathic herbal extracts. J Nanostructure Chem 2013; 3: 18.

 

A klinikai vizsgálatok eredményességével együtt szemlélve a homeopátia tehát a nanomedicina első formájának tekinthető.

 

Jelenleg többek között az AIDS-t okozó HIV vírus felfedezéséért 2008-ban orvosi Nobel díjat nyert Luc Montagnier professzor kutatja mélyrehatóan a magas higítások jelenségét, és eddigi eredményei szerint:  „Azt már mondhatom, hogy a (homeopátiában használt dinamizált) magas higítások korrektek.   Egy anyag magas higítása és dinamizálása egyáltalán nem ‚semmi’, hanem kimondható, hogy a higított-dinamizált vízmolekula struktúrák az eredeti molekulákat utánozzák” Interjú Luc Montagnier-vel a Science 2010. december 24-i számában (http://www.sciencemag.org/content/330/6012.toc)

 

Dr. Brian Josephson, Nobel-díjas fizikus szerint:  „a homeopátia a a víz struktúrájával kapcsolatos jelenségek figyelembe vétele után tudomásom szerint már nem cáfolható”  http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html

*  *  *